Vi arbetar mot både stora och små kunder, systemlösningar kontra mindre webbplatser. Nedan visas exempel på kunder, uppdrag och produkter.

KUNDER OCH UPPDRAG

Raan.nu

Välkommen till Raan.nu !
En liten del av Råneås historia, syftet med denna webbplats är att det ska bli en mötesplats med temat Råneås 1900-tals historia.
Tekniken baseras på .NET, SQL och ett CMS-system som programmeringsplattform.

Länk till webbplatsen: www.raan.nu

I uppdraget ingående delar:

Karlskrona Kommun

Arbetsmarknadsenheten i Karlskrona samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen. Målet är att skapa förutsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden att komma ut på arbetsmarknaden med egen försörjning.

Se Aksel för mer info
I uppdraget ingående delar:

Ávki

Àvki erbjuder samer och samiska organisationer i Gällivare kommun hjälp och vägledning inom företagande. Webbplatsen är baserad på .NET teknik, byggd på ett CMS-system och har MS SQL som databas.

Länk till webbplats: www.avki.se

I uppdraget ingående delar:

60plus

60plus.se är en vänskapssajt för alla över 60 år. Det är ett seriöst nätverk som bygger på att hitta vänner med gemensamma intressen. Webbplatsen innehåller sök vänner, brevlåda, dagböcker, forum, evenemang, artiklar och mycket mera. Teknik bakom är .NET, SQL och ett CMS-system som programmeringsplattform.

Länk till webbplatsen: www.60plus.se

I uppdraget ingående delar:

Härnösands Kommun

Härnösand berikas med 80 nya medborgare med utländsk bakgrund varje år.
För att möjliggöra integrationsarbetet arbetar de föränderligt och lyhört med mottagning och introduktion.
Härnosand har valt Aksel som sitt administrativa verktyg för integrationsarbetet.

Se Aksel för mer info
I uppdraget ingående delar:

Härnösands Kommun - Aksel 

Italic AB
Storgatan 34 (Besök)
Smedjegatan 19 (Post)
972 32 Luleå
0920-23 56 50
test
Grafisk design: Rickard Andersson