Vi arbetar mot både stora och små kunder, systemlösningar kontra mindre webbplatser. Nedan visas exempel på kunder, uppdrag och produkter.

KUNDER OCH UPPDRAG

Unimed AB

Vi har på beställning av UniMed AB tagit fram ett nytt skräddarsytt webbaserat vårdsystem med journalhantering och högt säkerhets- och integritetstänkande - UniDoc.
UniMed erbjuder en tjänst där sjuksköterskor via telefon tar emot sjukanmälan från anställda på andra företag.
 
UniDoc hjälper sjuksköterskorna att hålla reda på alla delar av processen. Registrering, uppföljning, rådgivning, friskanmälan, coachning och återkoppling till kund.
 
Företagen får meddelande om frånvaro och friskanmälningar och har möjlighet att tillgodogöra sig en genomtänkt statistik för analys av företagets sjukfrånvaro.
 
UniDoc är .NET baserat och utvecklat i ett CMS-system, databas MS SQL.

I uppdraget ingående delar:

Luleå Kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå Kommun hanterar över 4000 personer per år i olika anställningsformer, praktik, utbildning, sommarjobb och integrationsåtgärder. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt de lokala fackliga organisationerna.

Se Aksel för mer info
I uppdraget ingående delar:
Aksel Luleå kommun

IK Sirius fotboll

Sirius tidigare webbplats migrerades till en .NET site. Viss funktionalitet behölls och ny har tillkommit. Funktionalitet finns för artiklar och nyheter som går att kommentera, webb-tv och webb-radio, liverapportering, kalender, tabeller och matchpuffar. Funktionalitet är även implementerad för ungdomslagen där dessa själva kan administrera sina sidor. Annonsfunktion med stor valfrihet att själva styra över hur, när och var annonser skall visas. Blogg för medlemmar samt medlems- och partnersidor bakom inloggning.


I uppdraget ingående delar:

Niscayah

Systemarkitektur inom brandlarmsområdet med kravhantering, upphandling, installation och leverans av anpassade serverlösningar. Italic har även en rådgivande och supportande roll mot IT-området gentemot Niscayah.

I uppdraget ingående delar:

Luleå Kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen på Luleå Kommun införde Biztro som ett verktyg för verksamhetsmodelleringen. Italic har hjälp till med utbildning, införande och support.
 
Biztro Business Navigator är ett presentationsverktyg för verksamhetsbeskrivningar. Biztro Business Navigator är ett lättanvänt webbaserat hjälpmedel för både chefer och medarbetare och ger tillgång till aktuell information om den verksamhet som man jobbar i. Med Biztro Business Navigator är det enkelt att se:
- hur verksamheten ser ut i olika perspektiv
- hur dessa olika perspektiv hänger ihop
- hur verksamheten går

I uppdraget ingående delar:
Italic AB
Storgatan 34 (Besök)
Smedjegatan 19 (Post)
972 32 Luleå
0920-23 56 50
test
Grafisk design: Rickard Andersson