Vi arbetar mot både stora och små kunder, systemlösningar kontra mindre webbplatser. Nedan visas exempel på kunder, uppdrag och produkter.

KUNDER OCH UPPDRAG

Tullverket

Italic har under en 5-års period haft ramavtal med Tullverket. Under detta ramavtal har ett antal konsultinsatser inom områdena systemanalys och integrationsarkitektur genomförts. Italic har även haft förmånen att leverera RUP utbildningar och då framförallt inom området Kravhantering enligt RUP.

I uppdraget ingående delar:

LFF, Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Webbplatsen är byggd i PHP, Wordpress.

Länk till webbplatsen:
www.lff.se

I uppdraget ingående delar:

Swedish Nature

The Great Swedish Nature har som affärsidé att erbjuda sina kunder ett brett utbud av upplevelser inom Fiske, Jakt, och Outdoor. Swedish Nature samarbetar med de ledande svenska varumärkerna inom upplevelseturism.

Via en portal kan Swedish Natures kunder själva publicera sina upplevelser till allmänheten.  Kunderna kan själva lägga till bilder kopplade till de upplevelser man säljer samt informera om olika boenden, tillbehör och länk till egen hemsida. Kunderna kan välja olika paketlösningar och ansluta sig till CityBreaks online bokningssystem och även till olika agenter i Europa som kan boka gäster för kundernas räkning. Portalen finns i engelsk och svensk version och det inbyggda flerspråkstödet gör det enkelt att att navigera och föra in översättningar på flera olika språk.


I uppdraget ingående delar:

Sameportalen

Sameportalen är en informations- och kommunikationskanal, ett samarbete mellan 5 samebyar i Jokkmokks kommun. Syfte med portalen är att skapa näringslivsutveckling i området och främja kreativiteten och företagsamheten bland samerna samt informera om Samebyarnas arbete i Jokkmokk.
Portalen innehåller bland annat information, e-handel, butik och bildbank.
Italic har abetat med kravanalys, utveckling och design.
Sameportalen är .NET baserat och utvecklat i ett CMS-system, databas MS SQL.

I uppdraget ingående delar:

Tandkliniken Hermelinen

Italic har ett helhetsansvar för Tandklinikens it- och webblösningar.
Vi har utvecklat en enkel, effektiv, snygg och informativ webbplats där Tandkliniken lägger ut aktuell informstion för sina kunder. Webbplatsen är en .NET sajt med MS SQL som databas och som programmeringsplattform ett CMS-system.

Vi arbetar också som teknisk konsult vid bl.a. inköp, förnyelse av hårdvara, nätverkskonfigurering och installation och införande av digital röntgen.

Länk till webbplatsen: http://www.tandkliniken.com/


I uppdraget ingående delar:
Italic AB
Storgatan 34 (Besök)
Smedjegatan 19 (Post)
972 32 Luleå
0920-23 56 50
test
Grafisk design: Rickard Andersson