Aksel - ett webbaserat verktyg anpassat för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Aksel

Italic har tillsammans med Luleå kommuns arbetsmarknadsavdelning utvecklat systemet Aksel. Aksel är ett administrativt verktyg specialanpassat för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunal verksamhet. 
Akel innehåller bl.a:
  • Personregister kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • Ekonomiska villkor, bidrag och lön kopplat till arbetsplats och finansiär
  • Platsbank över godkända arbetsgivare
  • Omfattande statistik i form av tabeller och nyckeltal
  • Beslut med startdatum, slutdatum samt åtgärdsform.
Systemet lagrar och bearbetar uppgifter om personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder. Handläggare kan snabbt söka personer och beslut samt ge snabb och exakt statistik över arbetsmarknadsåtgärder och resultat. Systemet uppgraderas löpande med förändringar i program och beslut som medför nya ekonomiska villkor eller förändrade ersättningsformer. Systemet är baserat på PHP och MySql.

Kontakta oss om du vill testa själv eller se en online demo av systemet.
Vi lämnar din organisation en offert på begäran.

Produktblad Aksel (pdf)

Våra kundreferenser

 

Härnösands Kommun

Härnösand berikas med 80 nya medborgare med utländsk bakgrund varje år.
För att möjliggöra integrationsarbetet arbetar de föränderligt och lyhört med mottagning och introduktion.
Härnosand har valt Aksel som sitt administrativa verktyg för integrationsarbetet.

I uppdraget ingående delar:

Härnösands Kommun - Aksel 

Kalix kommun

Arbetsmarknadsenheten på Kalix kommun har efter noggrant övervägande valt Aksel som deras administrativa verktyg. Systemet har utvärderats under hösten 2012 och till årsskiftet kommer en skarp version att installeras.
Ännu en kommun väljer Aksel !

I uppdraget ingående delar:

Karlskrona Kommun

Arbetsmarknadsenheten i Karlskrona samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen. Målet är att skapa förutsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden att komma ut på arbetsmarknaden med egen försörjning.

I uppdraget ingående delar:

Luleå Kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå Kommun hanterar över 4000 personer per år i olika anställningsformer, praktik, utbildning, sommarjobb och integrationsåtgärder. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt de lokala fackliga organisationerna.

I uppdraget ingående delar:
Aksel Luleå kommun
Italic AB
Kaserngatan 4
974 42 Luleå
0920-23 56 50
test
Grafisk design: Rickard Andersson