Italic AB ackrediterade för EPL

2016-04-11
Italic AB har blivit ID06-ackrediterade leverantör av elektronisk personalliggare för Byggbranschen.

Från och med den 1:a januari 2016 är det lag på att elektronisk personalliggare (EPL) skall finnas tillgänglig på samtliga byggarbetsplatser för revision av Skatteverket. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen, vilket företag de tillhör samt när de har börjat och slutat varje arbetspass.
Italic AB har nu rätt att leverera elektronisk personalliggare till byggbranschen.
Länk till id06

ID06 logo
Italic AB
Storgatan 34 (Besök)
Smedjegatan 19 (Post)
972 32 Luleå
0920-23 56 50
test
Grafisk design: Rickard Andersson